7660net.dk er lukket!


Da foreningen ikke har kunne betale sit udestående til JiX, har JiX overtaget domænet.
Hvis du havde en @7660net.dk mail adresse før og gerne forsat gerne vil bruge den,
så kan du kontakte JiX og få den opretholdt til fremtidig brug.
Prisen vile ligger på 36,50Kr om året (70øre i ugen) pr. konto.


Skrevet af: JiX (Tidl. #QpoX.net)